Workshop_Vodafone

Startupy oceňují pravidelný mentoring šitý na míru jejich projektu –⁠ Laboratoř Nadace Vodafone

Laboratoř Nadace Vodafone odstartovala v listopadu 2021 svůj devátý ročník. Program pomáhá akcelerovat inovativní nápady využívající IT technologie se společenským dopadem. Tyto projekty jsou charakteristické svou pomocí konkrétním skupinám – studentům, neslyšícím či nemocným dětem. V letošním ročníku se jich do programu přihlásilo celkem 84, z nichž se skrze porotu probojovala finální pětice. Té se pravidelně věnují odborní mentoři, kteří mají za úkol pomoci projektům nasměrovat marketingovou strategii, oslovit cílovou skupinu a udělat maximum pro to, aby týmům pomohli posunout vyvíjený produkt kupředu a realizovat jejich vizi.

„Každému projektu se věnuje konkrétní odborník, s nímž se týmy pravidelně na měsíční bázi scházejí. Úkolem mentora je supervize nad projektem a poskytnutí odborných rad, které projekt posunou správným směrem. Další hodiny v průběhu měsíce jsou věnovány řešení aktuálních potřeb. Některé projekty se rovněž zúčastnily vzdělávací online přednášky a dalších workshopů zaměřených například na správnou prezentaci projektu,“ shrnuje podstatu mentoringu a doprovodných konzultací projektový manažer Laboratoře Nadace Vodafone Jan Fencl.

Šest měsíců velkých změn

V současnosti prochází akceleračním programem projekty Slyším očima pomáhající neslyšícím nebo nedoslýchavým lidem se socializací, bezbariérové herní studio Kikiriki Games či aplikace Nekrachni na podporu finanční gramotnosti studentů. Pětici doplňuje projekt Aignos podporující digitální vzdělávání v oblasti umělé inteligence a Hrajeme si s Myš – Liš, usilující o tvorbu webových stránek s terapeutickými hrami a dalšími aktivitami pro děti s neurovývojovými poruchami.

Nadace Vodafone_mentoring
Nadace Vodafone

Výrazný pokrok na mnoha úrovních

Právě pravidelný mentoring poskytl účastníkům cenné rady a pomohl nasměrovat jejich projekty správným směrem.

„S mentorkou Petrou Saktor jsme absolvovali již čtyři schůzky a pravidelně dvakrát do měsíce probíhá progress meeting s Janem Fenclem a Mirkou Kočíkovou z Laboratoře. Zásadně nám to pomáhá poměrně komplexní projekt od základu správně uchopit. Díky mentoringu jsme tak vyřešili největší zádrhel, který náš projekt od počátku provázel – stanovení si jasného cíle v rámci dvou zakládajících organizací, náklady a do budoucna i cenový model. Program nám umožnil nejen určit kurz, kterým naše úsilí směrovat, ale také jej ukázat široké veřejnosti,“ prozradili o účasti autoři projektu Hrajeme si s Myš – Liš. 

„V rámci mentoringu jsme doposud absolvovali čtyři hodiny s Adamem Kočíkem z J&T Ventures,“ popisují autoři projektu Nekrachni. „Konzultace nám pomohly vyřešit největší zádrhel projektu. Při vyvíjení našeho produktu nás totiž neustále napadaly nové způsoby, jak jej zdokonalit, a těmto vizím jsme věnovali příliš času a energie. Díky mentoringu jsme si ujasnili základní strategii a zaměřili svoji pozornost zpět na samotnou podstatu projektu.“

Přístup mentorů oceňuje i tým projektu Aignos. „V rámci konzultací se intenzivně zabýváme možnostmi, jak náš obsah zprostředkovat základním a středním školám jako celku. Cílem totiž není oslovit výukou umělé inteligence pouze studenty, ale i učitele a ředitele. Zjistili jsme také, že náš malý tým není jen hendikepem, ale i možností, jak dynamicky reagovat na měnící se podmínky.“

„Pro nastartování našeho projektu byl velmi důležitý úvodní mentoring day uspořádaný na počátku programu. Následné pravidelné konzultace s naším mentorem nám pomohly vytvořit si jasný plán, podle kterého budeme postupovat po vydání naší první audio hry. Mentoring nám navíc umožnil vnímat řízení našeho projektu z úplně jiného úhlu pohledu a posunul jej o výrazný krok kupředu. Kromě našeho vlastního ‚patrona‘ máme možnost konzultovat dílčí problémy s dalšími mentory,“ pochvaluje si zakladatelka Kikiriki Games Jana Kuklová.

Laboratoř v příštích měsících poskytne projektům kromě mentoringu i další vzdělávací programy, například workshop zaměřený na metodu Design thinking, zahrnující správné postupy při práci na inovačních projektech. V červnu pak týmy absolvují prezentaci před odbornou porotou, v rámci které ukážou, jaký pokrok na svém produktu během programu učinili.

Více o Laboratoři Nadace Vodafone

Laboratoř Nadace Vodafone je unikátní inkubační a akcelerační program Nadace Vodafone Česká republika určený pro projekty, které rozvíjí společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Laboratoř se zaměřuje jak na existující startupy, tak na neziskové organizace, sociální podniky či univerzitní projekty. Cílem Laboratoře je nastartovat a akcelerovat projekty a dostat je k desítkám tisíc uživatelů, kteří z nich budou mít přímý užitek a kterým se tak reálně zvýší kvalita každodenního života. Takto Laboratoř pomohla už více než 100 projektům, kterým rozdělila přes 31 milionů korun. Mezi podpořenými projekty jsou například telefony pro nevidomé Blindshell, mobilní aplikace ECHO pomáhající v pátrání po pohřešovaných dětech, aplikace VozejkMap, která pomáhá vozíčkářům a lidem s omezením pohybu využívat bezbariérovou trasu pro pohodlnější cestování, nebo aplikace CF Hero, jež pomáhá rehabilitovat dětem s cystickou fibrózou.

Zdroje

  • Tisková zpráva od Nadace Vodafone
Sdílejte :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *