Pixabay_Delfín

Pojďme si zabrebentit s delfíny v „lidštině“

Společnost Gavagai, zabývající se překladem mluveného a psaného slova, se spojila s výzkumníky ze švédského Královského institutu technologie ve snaze zjistit, o čem si spolu povídají delfíni. Výzkum probíhal od roku 2017 v Norrköpingském delfináriu v jižním Švédsku. Prozatím byl navržen prototyp počítače o velikosti chytrého telefonu se dvěma hydrofony schopnými detekovat široký rozsah frekvencí nad 200 kHz.

Justin Gregg, který napsal knihu Jsou delfíni opravdu chytří?, v ní vyslovil ironickou myšlenku:

„Neexistuje žádný důkaz, že delfíni nedokážou cestovat v čase, nedokážou silou vůle ohýbat lžíce a nedokážou ze svého dýchacího otvoru vystřelovat laserové paprsky. Časté tvrzení vědců, že je hodně věcí, které neznáme, umožnilo zastáncům delfínů, aby zadními dveřmi nechali proklouznout představu o delfíním jazyku.“

Mýlil se?

Dnes už víme, že delfíni používají pro orientaci v prostoru echolokaci ‒ vysílání vysokofrekvenčních zvuků, a dokáží spolupracovat s lidmi, například u synchronizovaného plavání. Všichni také známe jejich hravost, roztomilý smích a dobrotivé chování (nenechte se však mýlit, ve svém přirozeném prostředí se z těchto tvorů stávají nemilosrdní predátoři). Nedávno se však zjistilo, že delfíní mají také svůj vlastní komplexní systém komunikace. Kromě zvuků využívají také postojů, aby něco sdělili o svém emocionálním a tělesném stavu.

Podle výzkumu Digital Trends komunikují delfíni v jazyce, který je v mnoha ohledech podobný našemu vlastnímu. Předpokládá se, že delfínština je stavěna z vět a konkrétních slov, jejichž pořadí je pro určení významu sdělení velice důležité. Delfíni se dokonce i zastavují, aby si navzájem promluvili. Dekódování jejich jazyka tedy zahrnuje převážně propojení delfíního chování s určitým zvukem, což není jednoduché.

Budeme si číst v delfíním slovníku?

Umělá inteligence užívaná společností Gavagai dokáže rozpoznat a přeložit 45 lidských jazyků. Poslední čtyři roky se zabývala dekódováním rozhovorů mezi delfíny.

Dnešní nové metody pozorování delfínů a lepší technologické prostředky dávají společnosti Gavagai jistotu, že dokáže vytvořit „slovník delfínů“ a nakonec lidem umožní s těmito mořskými savci komunikovat. Výzkumný tým uvedl, že vůbec první skutečný rozhovor, který byl nahrán s využitím speciálně vyvinutých podvodních mikrofonů, slyšel mezi dvěma delfíny skákavými. V návaznosti na tento poznatek výzkum společnosti Gavagai probíhal právě na skupině delfínů skákavých žijících v akváriu poblíž Stockholmu. Tam se nahrávaly zvuky, které vydávají, jejich fyzické postoje a obličejové výrazy při komunikaci, ze kterých se následně sestavil jakýsi koncept slovníku. Společnost předpokládala, že pozorování delfíního chování, sběr a analýza jejich zvuků a chování, bude trvat přibližně 4 roky.

Flickr_Delfín
Tvůrci programu doufají, že za pomoci umělé inteligence pro analýzu nasbíraných dat, budou moci nakonec delfíní jazyk zcela přeložit. Zdroj: Flickr

Ale o delfínech se ví už dávno…

To, co dělá tento projekt jedinečným je předpoklad, že by měl také umožnit lidem s delfíny komunikovat. Inženýři z firmy Gavagai byli přesvědčeni, že do roku 2021 zvládnou rozluštit tajemství, skrývající se za jazykem delfínů, a tím zprostředkuje oboustrannou konverzaci. Výzkům pokračuje i nadále v roce 2020 pomocí počítače o velikosti smartphonu se dvěma hydrofony schopnými detekovat široký rozsah frekvencí nad 200 kHz. Cílem je zodpovědět otázku: Pokud jeden z delfínů použije určitou frekvenci, když pluje například kolem hustých mořských řas, aby o této situaci dal vědět druhému delfínu, použije stejnou frekvenci i druhý, když odpoví?

Pokud se to díky tomuto softwaru podaří, zcela jistě se nám otevřou nové možnosti. Už Americké námořnictvo používalo delfíny jako součást programu Space and Naval Warfare Systems Center Pacific (SPAWAR) k vyhledávání podmořských min nebo pro záchranu ztracených plavců.

Díky rychle se vyvíjejícím technologiím se možná jednoho dne dočkáme univerzálního komunikátoru, který nám pomůže domluvit se s každým živočichem kolem nás.

Zdroje

Sdílejte :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *