Velryba černá

Kanada slibuje nová opatření na ochranu velryb černých

Po incidentu z konce srpna, kdy velryba černá uvázla v rybářských sítích v zálivu svatého Vavřince, přislíbil kanadský ministr pro rybolov a oceány nová opatření na ochranu vodních savců. Velryba černá totiž patří k vážně ohroženým druhům a brzy se octne na pokraji vyhynutí.

Desítky uhynulých zvířat

Velryba černá, jeden z největších živočichů naší planety, je již po několik let ohroženým druhem. Z nových údajů DFO, kanadského ministerstva pro rybolov a oceány, vyplývá, že v oblasti u poloostrova Gaspé uhynulo za poslední tři měsíce nejméně deset těchto vodních savců.

Některé z velryb byly pravděpodobně zasaženy proplouvajícími loděmi, jiné se chytily do všudypřítomných rybářských sítí. Vysvobodit téměř patnáctimetrového savce z takové „vodní pasti” je přitom velmi složité a nebezpečné. V létě se o tom přesvědčili i dobrovolníci z Nového Brunšviku.

Joe Howlett a jeho skupina ochránců zvířat se v červenci rozhodli vysvobodit bezbranného kytovce chyceného v rybářských sítích. Po desítkách minut, kdy se jim konečně podařilo přeřezat všechna lana, se však velryba vymrštila z vody a vůdce dobrovolníků Joea Howletta zabila. Ottawa po této tragické nehodě pozastavila všechny akce na záchranu velryb černých; zároveň byl ale omezen i pohyb rybářských lodí v celém zálivu.

Životy velryb ovšem neohrožují jen aktivní rybáři, závazným problémem jsou staré a opuštěné sítě, které ve vodě nikdo — kromě úřadů a dobrovolníků — nekontroluje. Zvíře může být v pasti dokonce i několik dní, než ho pobřežní stráž či rybáři objeví.

Kritická hranice

Dominic LeBlanc, kanadský ministr pro rybolov a oceány, si je vědom toho, že stát musí ohrožené kytovce chránit. Mořští biologové a ochránci životního prostředí totiž odhadují počet velryb černých na pouhých pět set jedinců. Tak nízký počet by mohl vést až k vyhynutí celého druhu. LeBlanc tak na přelomu srpna a září oznámil, že federální vláda chystá nová opatření zajišťující velrybám v kanadských vodách bezpečnost.

Ve spolupráci s ministerstvem dopravy chce LeBlanc pozměnit rybářské předpisy a zavést nová přísnější pravidla pro všechny lodě plující zálivem svatého Vavřince.

Přestože tyto změny jsou plánovány až na rok 2018, kanadské úřady zavádějí některá preventivní opatření již nyní. V srpnu přišlo z Ottawy nařízení, které ukládá velkým lodím – delším než 20 metrů – zpomalit v oblasti u poloostrova Gaspé na 10 uzlů za hodinu, tedy zhruba na 19 km/h.

Zdroje:

Sdílejte :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *