Autismus

Hra pomáhá autistům neztratit se ve světě emocí

Když na vás má někdo vztek nebo dokonce zuří a z očí mu srší blesky, asi se mu raději budete co nejrychleji chtít vyhnout. Člověk trpící autismem může ale na stejnou situaci, která působí zlým dojmem, zareagovat zcela neadekvátně. Nová počítačová hra, kterou vyvíjí tým psychologů z Masarykovy univerzity v Brně by měla pacientům trpícím psycho-sociálními poruchami pomáhat lépe zvládat společenské situace a porozumět svému okolí.

Jak funguje lidský mozek

Brněnský tým vychází při práci na projektu z několika předpokladů. Tím prvním je tzv. neuroplasticita. Tento složitý název vyjadřuje skutečnost, že mozek se během našeho života neustále vyvíjí a reorganizuje a je tak možné jej do jisté míry přeprogramovat. Dalším předpokladem je způsob fungování lidské paměti. Zjednodušeně řečeno, co mozek nepotřebuje, to rychle zapomene. Udržovat funkci, kterou k ničemu nevyužívá, ho totiž stojí zbytečně velké množství energie.

Pro autistické děti se svět mnohdy může zdát nepochopitelným

Cílem nové hry je podporovat aktivní využívání právě těch částí mozku, které jsou zodpovědné za rozeznávání emocí a tím zabránit tomu, aby mozek tyto dovednosti zapomněl. To, jak lidský mozek vůbec emoce rozpoznává, ale zatím uspokojivě vysvětleno není. Podle jedné z teorií jsou za tuto schopnost zodpovědné tzv. zrcadlové neurony. Ty byly poprvé objeveny v mozku makaků a později byla pomocí neuorozobrazovacích metod potvrzena jejich existence i v lidském mozku.

Akce a reakce

Jak už jejich název napovídá, zrcadlové neurony jsou schopny zrcadlit akce ostatních. Aktivují se například, když provádíme nějaký vědomý pohyb, jako například zvedání knihy nebo když takovou akci jenom pozorujeme. Předpokládá se, že stejně by mělo fungovat i čtení emocí. Když se na nás někdo usměje a my mu chceme úsměv vrátit zpátky, umožní nám to právě zrcadlové neurony. Poruchy v zrcadlení pak zřejmě mají na svědomí právě už zmiňovaný autismus, ale i jiné závažné nemoci psycho-sociálního charakteru. Například schizofrenii.

Osobní databáze emocí

Díky hře si autistické děti vytvoří databázi emocí, díky níž pro ně pak bude jednodušší interpretovat a rozpoznávat emoce lidí v běžném životě. Hru bude možné spustit také na herní konzoli Xbox a autisté tak budou moci do hry zapojit celé tělo nebo například jen jemnou motoriku. Fyzická aktivita by měla rozeznávání emocí ulehčit. Bylo totiž zjištěno, že zrcadlové neurony se snáze aktivují, když je tělo v pohybu.

Vědci zatím shromažďují fotografie, které autistům při hraní ve značné míře pomohou.

Do programu se může snadno zapojit skutečně každý. Vítány jsou fotografie zrcadlící emoce všeho druhu – jak selfie fotografie, tak třeba i snímky z rodinných oslav nebo jiných akcí. Důležité je, aby fotografie zachycovaly mimiku obličeje nebo gestikulaci celého těla.

Pokud žádné fotky k poskytnutí nemáte, můžete se zapojit do posuzování již nahraných fotografií, odhadování emocí a náročnosti jejich odhadu. I vy můžete pomoci díky fotografiím zrcadlícím emoce. Třeba těmi z rodinného alba

Lepší pochopení světa

Plná verze hry by měla být hotová na počátku roku 2017 a bude (stejně jako ostatní software, který v rámci projektu Newron vzniká) k dispozici online a zdarma. V první části projekt cílí převážně na děti s poruchou autistického spektra. V dalších fázích by se měl zaměřit například i na děti se specifickými poruchami učení nebo pomáhat při neuroterapii u poúrazových a pooperačních stavů.

Software samozřejmě nemůže všechny problémy v chování osob trpících některou z výše zmiňovaných poruch vyřešit a rozhodně se od něj nedají očekávat zázraky na počkání. Autistům ovšem nabízí možnost, jak si své schopnosti, co se rozpoznávání emocí týče, vylepšit a lépe tak fungovat ve světě, který je obklopuje.

Pokud se tedy chcete podívat na první výstupy hry, přispět vlastními fotografie nebo si jen o celém projektu Newron více přečíst, navštivte webovou stránku projektu www.emoce.info.

Sdílejte :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *