Technologie / 1 Dub, 2017

Virtuální brýle pomohou autistickým dětem vyjádřit emoce