Startupy / 7 Pro, 2016

Stáří není jen o čekání na smrt. Sue Ryder mění postoj k důchodcům