Startupy / 12 Led, 2018

Projekt S láskou je iniciativa vytvořená ženami pro ženy