Startupy / 25 Úno, 2018

Knihovna věcí nabízí alternativu v konzumní době